Darovať

Prostredníctvom QR kódu alebo IBANu môžete prispieť na naše projekty. 
Ďakujeme.

IBAN: SK06 0900 0000 0051 6558 1926